تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

دستگاه دسته دوم دستگاهی است که قبلا استفاده شده و درطرح تعویض توسط شرکت تجهیزات آزمایشگاهی هستاران طب خریداری شده و بازسازی و رفع عیب کامل گردیده و دوباره قابل استفاده و بهره برداری میشود.

 

آیا قطعات دستگاه های دست دوم هستاران طب تعمیر میشوند؟

پاسخ این سوال خیر است. هیچ قطعه ای از تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم در هستاران طب تعمیر نمیشود، بلکه تمامی قطعات معیوب تعویض میشوند.

از این رو تمامی تجهیزات دست دوم شرکت هستاران طب دارای 10 سال خدمات پس از فروش میباشد.

چرا تجهیزات دسته دوم ؟

با توجه به شرایط اقتصادی یک آزمایشگاه یا بیمارستان ممکن است برای کاهش هزینه های خود نیازمند خرید دستگاه های دست دوم باشداما خرید تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم از بازار آزاد و یافروشگاه های نامعتبر میتواند تبعات بعدی داشته باشدکه موجب بوجود آمدن خسارات بیشتر برای درمانگاه یا مرکزی میشودکه قصد خرید و استفاده از این تجهیزات را دارد.

از این رو شرکت تجهیزات آزمایشگاهی هستاران طببرای اطمینان بیشتر مراکز درمانی و آزمایشگاهیاز خرید خود این امکان را بوجود آورد تا خرید تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم از یک فروشگاه معتبر امکان پذیر باشد.این امکان را بوجود آورد تا خرید تجهیزات آزمایشگاهیدست دوم از یک فروشگاه معتبر امکان پذیر باشد.

قیمت و خرید تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم

با توجه به اینکه دستگاه های فروشی هستاران طب کمتر دارای عیب و ایراد فنی هستند و یا اگر موردی باشد توسط خدمات پس از فروش شرکت مشکلات عزیزان حل میشود موجود بودن تجهیزات آزمایشگاهی دست دوم بسیار کم و در زمان هایی اصلا موجود نمیباشد.
از این رو جهت آگاهی از وضعیت موجودیت دستگاه های دست دوم با واحد فروش به شماره تلفن 021887914712 تماس حاصل فرمایید.

 

برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.