دیونایزر آزمایشگاهی هستاران طب با درجه خلوص کمتر از 0.1 میکروزیمنس می‌تواند هزینه‌های آزمایشگاه شما را کاهش دهد و عملکردی بهتر را بدست آورید.