در صورت مواجهه با مواد شیمیایی، وجود دوش و چشم شوی اضطراری اثرات این مواد را تقلیل می‌دهد و برای ایمنی و جلوگیری از آسیب‌های جدی ضروری است.

شرکت هستاران طب از شرکت های پیشگام در زمینه تولید دستگاه های آزمایشگاهی میباشد که دستگاه چشم شوی و دوش اضطراری  آزمایشگاهی را نیز در لیست محصولات خود دارا می باشد و در ادامه به معرفی دستگاه چشم شوی و دوش اضطراری ساخت شرکت هستاران طب می پردازیم.