ساختمان دستگاه بن ماری

بسیاری از واکنش های بیوشیمیایی ،ایمونوهماتولوژی و ایمونولوژی در حرارت های معینی انجام می شود .حرارت های مورد نیاز این واکنش ها معمولا  بین 22 تا 56 درجه سانتی گراد می باشد.به عنوان مثال اکثر انزیم ها به دمای 37 درجه سانتی گراد برای فعالیت خود نیاز داند و یا برای غیر فعال ساختن سیستم کمپلمان  complement  دمای 56 درجه سانتی گراد مورد نیاز است،البته به دمای جوش در بعضی موارد نیز نیاز می باشد.

دستگاه حمام اب یا بن ماری ،ظرف آبی است که با گرم کردن آب شرایط مناسب جهت واکنش های شیمیایی را فراهم می کند.

ساختمان دستگاه بن ماری

اجزای این دستگاه شامل یک مخزن دو جداره استیل عایق بندی شده و قطعات زیر می باشد:

المنت:این وسیله برای گرم کردن آب داخل دستگاه استفاده می شود و قدرت گرمایی آن بر حسب گنجایش آب داخل دستگاه بین 700 الی 1500 درجه سانتی گراد است.المنت ها باید کاملا پوشیده باشند تا از تماس مستقیم الکتریسته با آب جلوگیری شود و گرمای تولیدی ،بهتر در محیط آب منتشر شود.نکته قابل توجه این است که درمورد بن ماری های 37 درجه سانتی گراد برای ایجاد تعادل دمایی و یا انتشار یکنواخت دما داخل مخزن آب ،باید دستگاه دارای المنت بندی مناسب در تمام سطوح کف و دیواره دستگاه باشد و یا از یک سیستم چرخشی برای به گردش در آوردن آب به منظور یکنواخت ساختن دمای آب استفاده شود.

ترموستات:برای تنظیم و تثبیت دمای آب موجود در تانک یا مخزن دستگاه استفاده می شود.اغلب دستگاههای امروزی از سیستم میکروکنترلی برای تنظیم دما استفاده می کنند که در صورت عایق بندی  مناسب و بستن درب دستگاه هنگام کار می توانند دمای آب داخل مخزن دستگاه را با دقت 0.5 درجه سانتی گراد تنظیم کنند.با توجه به اینکه به ازای هر یک درجه  تغییر دما ،فعالیت آنزیم ها 10 درصد افزایش یا کاهش می یابد ،بسیار مهم است که بن ماری  مورد استفاده دارای حداقل دقت 0.1 درجه سانتی گراد باشد.

دماسنج:دماسنج یا ترمومتر برای اندازه گیری دمای آب استفاده می شود و می تواند آنالوگ یا دیجیتالی باشد.

انواع بن ماری مورد استفاده در آزمایشگاه:

در آزمایشگاههای تشخیص طبی و کشت سلولی سه نوع بن ماری  کاربرد بیشتری دارد که عبارتند از:

بن ماری 37 درجه :که می تواند آب را بین 22 تا 56 درجه سانتی گراد با دقت 0.1 تا 0.5 درجه سانتی گراد تنظیم نماید.

بن ماری جوش :دمای آب را تا 100 درجه گرم می کند ،اما میزان دقت آن کمتر از نوع اول است  .چیزی حدود 2 تا 3 د رجه سانتی گراد

بن ماری هیستوتکنولوژی: که دربافت شناسی کاربرد دارد و برای از بین بردن چین و چروک های حاصل از بافت در پارافین جامد توسط آب داغ استفاده می شود.

دیدگاهتان را بنویسید