دیابت چیست؟

همه‌ی ما حتی اگر در اطراف خود بیمار دیابتی نداشته باشیم، به طور قطع نام این بیماری را شنیده‌ایم. برای کسانی که خود یا اطرافیانشان به این بیماری دچار هستند، اطلاع داشتن از نکات پیرامون این مشکل جهت مدیریت این بیماری مزمن کمک کننده است. این دسته از افراد باید همه‌ی رفتارها و پرهیزهای غذایی…