آب خالص ساز

تجهیزات آزمایشگاه چیست؟

آب خالص ساز این دستگاه در آزمایشگاهها مورد استفاده قرار می گیرد و باید به این نکته توجه داشته باشیم که آب از رایج ترین موارد مورد استفاده در آزمایشگاهها می باشد و آب شهری دارای مقادیر زیادی املاح ، یون ها ، میکروارگانیسم ها ، ذرات کلوئیدی ، باکتری ها و… می باشد که…