سانتریفیوژ 16 شاخه

سانتریفیوژ 16 شاخه

سانتریفیوژ 16 شاخه آزمایشگاهی سانتریفیوژ آزمایشگاهی دستگاهی است که برای جداسازی اجزای یک مخلوط مایع استفاده می گردد. سانتریفیوژهای آزمایشگاهی در اندازه های متفاوتی تولید میشوند ، که از 4 شاخه تا 36 شاخه را شامل می گردند. در این میان مدل سانتریفیوژ 16 شاخه به دلیل تعداد مناسب جهت لوله های آزمایشگاهی از جمله…