یخچال دارویی چیست؟

یخچال دارویی چیست؟

یخچال دارویی چیست؟ یخچال دارویی به‌ منظور ذخیره‌سازی ایمن مواد پزشکی مانند داروها، واکسن‌ها و سایر اجزای سازنده آن‌ها استفاده شود. این دستگاه ها با دارا بودن چندین ویژگی از یخچال های خانگی متمایز میشوند. یخچال‌های پزشکی باید دستورالعمل‌های مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری‌ها را در مورد نگهداری دارو رعایت کنند. به این ترتیب،…