logo

کنترل کیفیت

بخش کنترل کیفیت یکی از جنبه‌های حیاتی در هر شرکت تولیدی است، به‌ویژه در صنایعی که محصولاتشان برای ابزارهای ازمایشگاهی در حوزه پزشکی استفاده می‌شود. اطمینان از کیفیت بالا و استانداردی محصولات از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و این بخش اساسی تضمین می‌کند که محصولات تولیدی، با استانداردهای مورد انتظار و توقعات مشتریان هماهنگ باشند. در این مقاله، به بررسی اهمیت و نقش بخش کنترل کیفیت در یک شرکت تولیدی ابزار ازمایشگاهی پرداخته می‌شود که در مجموعه هستاران طب این بخش با قدرت تاسیس شده و در حال حاضر در حال فعالیت منظم و متداول می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر درباره وظایف این بخش وارد این صفحه شوید .